top of page

Hoe ‘even sparren’ je nieuwe inzichten geeft

Wanneer spreek jij jouw accountant? Bij het doornemen van de jaarcijfers? Of als je zelf een vraag hebt over bijvoorbeeld een investering of een financieringsmogelijkheid? Daar blijft het vaak wel bij. Niet alleen qua frequentie, maar ook qua inhoud. Je krijgt antwoord op de vragen: ‘Hoe sta ik ervoor?’ en ‘Kan ik wel of geen lening krijgen?’ Maar is dat waar ondernemen om draait, of gaat het om meer?

Dat laatste, als je het PITTG-adviseur Aubert Geus vraagt. “Het gaat juíst om meer. Cijfers en financiën zijn slechts een middel om jouw ambities te verwezenlijken. Of dat nou zakelijke ambities zijn of privé. Daar onderneem je voor.”

Op koers? Geen idee.

Toch weten we ook dat door de waan van de dag je meestal niet de tijd en rust vindt om hier goed bij stil te staan. “Vaak weet je wel wat je wilt bereiken, maar heb je geen idee of je op koers ligt. En als je jouw accountant dan eindelijk spreekt, na weer een jaar ondernemen, zijn de cijfers al een voldongen feit dat je niet meer kunt beïnvloeden of bijsturen.”

Banksaldo misleidt

Natuurlijk komen de jaarcijfers niet compleet uit de lucht vallen. Door het jaar heen zie je wel wat jouw banksaldo doet. “Maar dat misleidt. Jouw banksaldo laat bijvoorbeeld niet zien hoeveel belastingen je nog moet betalen, het waarschuwt niet voor komende uitgaven en laat niet zien of je uiteindelijk genoeg geld overhoudt om jouw korte en lange termijndoelen te bereiken.”

Doelen, ambities en ondernemersvragen

Wat is dan de oplossing? “Even sparren! Zo simpel is het. Zonder dringende aanleiding een paar keer per jaar in gesprek gaan met PITTG. We hebben het dan over veel meer dan je jaarcijfers of urgente financieringsvragen. We hebben het over doelen en ambities en over ondernemersvragen waar je op dat moment mee zit. En we kijken in hoeverre je op koers ligt om jouw doelen te bereiken.”

Meer dan ja of nee

Aubert merkt dat hij tijdens die sparringmomenten veel meer voor ondernemers kan betekenen. “Ik geef niet zomaar een ja of nee antwoord op een dringende vraag, maar denk veel eerder en breder mee. Wil je op termijn gaan investeren? Prima, zo en zo kunnen we dat tijdig voorbereiden zodat je voldoende middelen hebt, je van maximale investeringsaftrek geniet en je ook jouw andere doelen nog kunt bereiken.”

Helicopterview

Met 30 jaar ervaring op de teller weet Aubert hoe lastig het voor ondernemers kan zijn om zo’n totaal/toekomstplanning zelf te maken. “Je bent zo druk bezig met de dagelijkse gang van zaken, dat je geen tijd neemt om even terug te stappen en alles te overzien. Ik zorg voor die welbekende helicopterview en maak die vervolgens concreet, zodat je ook in je dagelijkse werk inzicht hebt in de voortgang van je doelen.”

Nieuwe inzichten

Aubert helpt zo al 30 jaar ondernemers hun doelen te bereiken. “Het is het leukste onderdeel van mijn vak. En omdat ik dit al zo lang doe en zoveel ondernemers uit verschillende branches spreek, kan ik je op tal van ondernemerszaken nieuwe inzichten geven. Inzichten die je helpen als ondernemer en werkgever. Inzichten die je meer plezier geven in het ondernemerschap. Dat, samen met de rust van inzicht in je financiën, is wat ‘even sparren’ voor je kan doen.”


Meer weten? Je kunt PITTG bereiken via 0113 288 560 / 06 8235 3140 / info@pittg.nl

58 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page